Introduction

Nagsimula ang pagbuo ng librong ito sa isang kompetisyon.

Sampung nakakatakot na istorya ang pinili namin upang pagsama-samahin at gawing anthology. Ang hindi namin inaasahan ay ang pagtanggap ng lampas isandaang maiikling kuwento matapos ang itinakdang petsa para sa mga nais na magpasa.

Ang Short Story Contest na ito ang kauna-unahang online contest na ginawa namin. Masasabi na ito ay isang experiment. Experiment para malaman kung may mga nais pa bang magsulat ng horror na genre at kung ano na ba ang kinatatakutan ng mga tao ngayon. Nagbago ba ito? O katulad pa rin ng dati na kapag sinabing horror ay tungkol sa mga multo, aswang, at iba pang kababalaghan?

Malinaw na sagot ang aming nakuha. At iyon ay: Hindi pa rin naman masyadong nabago kung ano ang kinatatakutan ng mga tao. Ang tanging nabago ay ang panahon dahil sa pagdating ng teknolohiya.

Ganunpaman, habang binabasa ang mga maiikling istorya na aming natanggap may naramdaman kami na pagbabago sa paglalahad ng isang nakakatakot na kuwento. At hinahangad namin na sana, habang binabasa ninyo ang librong ito, ay maramdaman n’yo rin ang tinutukoy namin.

– Mga Hurado ng Short Story Contest 2015